Calgonit D tekući - 10 kg

Calgonit D tekući - 10 kg

CALGONIT D

- Lužnato je, tekuće, sredstvo namjenjeno za ručno i strojno pranje uređaja za mužnju, mljekovoda, rashladnih bazena (laktofriza), te posuda za mlijeko. Calgonit D ne sadrži klor koji može djelovati korozivno na metale, a budući da lužnata sredstva razgrađuju organske spojeve, namjenjen je prvenstveno uklanjanjanju mliječnih masnoća i bakterija (dezinfekciju).

More details


385,00 kn tax incl.

901512

Availability: This product is no longer in stock

CALGONIT D

- Lužnato je, tekuće, sredstvo namjenjeno za ručno i strojno pranje uređaja za mužnju, mljekovoda, rashladnih bazena (laktofriza), te posuda za mlijeko. Calgonit D ne sadrži klor koji može djelovati korozivno na metale, a budući da lužnata sredstva razgrađuju organske spojeve, namjenjen je prvenstveno uklanjanjanju mliječnih masnoća i bakterija (dezinfekciju).

- Ovo sredstvo za čišćenje ubrajamo u proizvode novije generacije, jer je baziran na kvarternim amonijevim solima i ne sadrži klor, nema neugodnih mirisa, te stoga nije nadražujuć za dišne organe i lako se ispire iz sustava jer se ne pjeni. Najbolje ga je koristiti u higijeni laktofriza i kod jače zaprljanih i starijih izmuzišta, te kod sustava koji koriste vodu iz vodovodne mreže, a koja sadrži manje kamenca od bunarske vode.

- Kao i svi Calgonit detergenti ni ovaj se ne pjeni, aktivan je 15-20 min. i pri nižim temperaturama pokazao se djelotvornijim od sredstava na bazi klora. Kod ručnog pranja treba voditi računa da voda za pranje mora biti od 30-40°C uz koncentraciju od 0,5% do 1% (0.5 l - 1 l na 100 l vode) uz obaveznu primjenu zaštitnih rukavica, a kod strojnog pranja da temperatura vode na izlazu iz sustava za pranje ne bi trebala biti niža od 40°C. Za kvalitetno održavanje higijene muzne opreme, preporuča ga se koristiti svakodnevno.

- Pogodan je za korištenje u sustavima koji koriste praškove i tekućine, kao i za primjenu u drugim prehrambenim industrijama.